Steenwijkerwold Kerkwoerte

kerkwoerte234567891010a10b111213141515a16171819212223

Het woonhuis met ondergrond, erf en tuin, gelegen te 8341 PP Steenwijkerwold, Kerkwoerthe 26, kadastraal bekend gemeente Steenwijk, sectie K nummer 899, ter grootte van een are en vierendertig centiare (1 a 34 ca);
Het een/zevende (1/7) onverdeeld aandeel in een gemeenschappelijk pad gelegen te Steenwijkerwold, nabij Kerkwoerthe ongenummerd, kadastraal bekend gemeente Steenwijk, sectie K, nummer 903 ter grootte van vijfenveertig centiare (45 ca) met bestemming mandeligheid.

Facebook